Kockázati Figyelmeztető

MCA INTELIFUNDS LTD, ( a továbbiakban a cég) márkanevén mint "FXORO", ("FXORO") egy befektetési cég, mely engedélyezett és szabályozott a Ciprusi Értékpapír és Tőzsdevédelmi Felügyelet által, engedélyszám: 126/10. A Kockázati Figyelmeztető (" A Figyelmeztető") a 2007-es Ciprusi Befektetési Szolgáltatás, a Szabályozott Piaci Törvény és az Európai Unió Pénzügyi Eszközök Piacairól Szóló Irányelv (MiFID) előírásai alapján készült el.

  1. KOCKÁZATI FIGYELMEZTETŐ

(a) Jelen Kockázati Figyelmeztető minden leendő ügyfél számára szól illetve a Figyelmeztető elolvasása szükséges mindkét érdekelt fél számára. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a Figyelmeztető önmagában nem tartalmazza az összes fellépő kockázatok magyarázatát az ügyfél pénzügyi instrumentumokkal vagy CFD termékkel (Contract for Differences) való kereskedése során.

(b) Az ügyfél csak abban az esetben kereskedhet pénzügyi termékekkel közvetve vagy közvetlenül, amennyiben tudatában van a pénzügyi termékekkel való kereskedés során fellépő kockázatokkal. FXORO semmikor és semmilyen esetben nem biztosít semmilyen jellegű befektetési tanácsot az ügyfél számára a pénzügyi termékekkel való kereskedés során. Továbbá, FXORO semmilyen jellegű befektetési tippet nem biztosít az ügyfél számára a kereskedése során.

(c) Egyedül az ügyfél felelőssége figyelembe vennie a személyes helyzetét és pénzügyi forrásait, hogy megfelelő elővigyázattal és megfontoltsággal tudjon számlát nyitni az FXORO brókercégnél illetve, hogy függetlenül, önállóan tudjon kereskedni a kereskedési számláján. Abban az esetben, amikor az ügyfél nem érti az FXORO-nál nyitott kereskedési számlával és független kereskedési pozíciók megbízásai során fellépő kockázatokat, az ügyfélnek szükséges felkeresnie egy független befektetési tanácsadót. Amennyiben az ügyfél a továbbiakban sem veszi figyelembe a pénzügyi eszközök kereskedése során fellépő kockázatokat, ez esetben az ügyfélnek nem tanácsos a továbbiakban folytatnia a kereskedést.

(d) Az ügyfélnek kötelessége figyelembe vennie, hogy bármilyen pénzügyi eszköz vásárlása vagy eladása veszteséget és kárt is okozhat, illetve az ügyfélnek kötelessége megerősíteni, hogy tisztában van ezzel a kockázattal.

  1. ÁLTALÁNOS KOCKÁZATOK

FXORO az alábbi kockázatokról tájékoztatja ügyfeleit:

(a) Az ügyfél által befektetett tőke vagy portfólió értéke nem garantált az FXORO által.

( b ) Az ügyfél elfogadja, hogy a pénzügyi instrumentumokba való befektetés során tapasztalhat felfelé és lefelé való ingadozást, illetve figyelembe veszi és tudomásul veszi azt a tényt, hogy az ügyfél által befektetett tőke bármikor értéktelenné válhat a kapott információk ellenére, melyeket az FXORO által kapott.

(c) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszközökkel való korábbi kereskedés eredménye nem garantálja a jövőbeli kereskedések eredményeit. Korábbi történeti adatok használata nem biztosítja a jelen vagy jövőbeli sikeres teljesítményt.

(d) FXORO tájékoztatja ügyfeleit, hogy bármely tranzakció, mely FXORO szolgáltatásain keresztül megy végbe, spekulatív jellegű. Az ügyfelek értesítve vannak, hogy nagy mértékű veszteséget is elszenvedhetnek a kereskedéseik során.

(e) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy lehetnek olyan esetek, amikor a pénzügyi eszközök nem likvidek (például kereslet csökkenésének eredménye) Az ügyfél a továbbiakban tudomásul veszi, hogy ezekben a helyzetekben, az ügyfélnek nem lesznek olyan lehetőségei, hogy eladja az adott pénzügyi eszközt, sem pedig, hogy megtartsa annak értéket vagy felmérjék a fellépő kockázatokat.

(f) Amikor egy pénzügyi eszközt egy devizában kereskednek egy másik ország devizájával szemben, bármilyen változás a deviza árfolyamát illetően negatív hatással lehet a pénzügyi eszköz értékére, árára és performanciájára.

(g) FXORO tájékoztatja ügyfeleit, hogy a külföldi piacokon kereskedett pénzügyi eszközök olyan kockázatokat, különbségeket vonhatnak maguk után, melyek nagyobbak mint az ügyfél országában fellépő/megszokott általános kockázatok.

A tranzakciók során fellépő nyereség vagy veszteség a külföldi piacok fluktációja során keletkeznek.

(h) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Származékos Pénzügyi Eszközök (mint például opciók, határidős termékek, határidős kamatláb-megállapodások, megállapodáson alapuló termékek, swapok, CFD-k, NDF-ek) lehetnek "non-delivery" azonnali tranzakciók, melyek lehetőséget adnak arra, hogy nyereségre lehessen szert tenni a devizaárfolyamok, árutőzsdék, részvény-indexek vagy részvények árainak változásainak köszönhetően. FXORO felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a Származékos Pénzügyi Instrumentum értéke közvetlenül befolyásolva lehet a mögöttes termék árváltozásának következtében.

(i) Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy nem tanácsos Származékos Pénzügyi Instrumetumot vásárolnia, hacsak az ügyfél teljes mértékben tisztában van azzal, hogy elveszítheti teljes befektetését is, illetve további jutalékok és kiadások merülhetnek fel.

(j) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az FXORO és/vagy bank és/vagy bróker bankja melyekkel FXORO együttműködik, esetleges fizetésképtelensége esetén, az ügyfél pozíciója akarata ellenére lezáródhat.

(k) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy egy megbízás végrehajtása bonyolult is lehet vagy teljesen lehetetlen a piaci körülmények miatt. Továbbá, FXORO tájékoztatja az ügyfelet, hogy FXORO együttműködhet olyan bankokkal, brókerekkel, melyek érdekei az ügyfél érdekeivel ellentétesek.

(m) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a devizakereskedés során néha vagy gyakran előfordulhat, hogy az ügyfél által megadott megbízást nem tudja FXORO a kívánt áron teljesíteni.

Teljes mértékben felhívjuk az ügyfél figyelmét ezekre a devizákra és figyelmeztetve vannak, hogy néhány esetben bonyolult lehet az ügyfél által kívánt áron végrehajtani a megbízásokat.

(n) Az ügyfél figyelmeztetve van, hogy a devizakereskedéssel járó kockázatok nem kiküszöbölhetőek a kereskedés során, függetlenül az általa használt kereskedési stratégiáktól.

(o) Teljes mértékben felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy a jelentős makrogazdasági adatok, gazdasági vagy politikai jellegű hírek, melyek hétvégéken is, hét elején, munkanapokon vagy bármely más időben is történhetnek, nagy mértékben befolyásolják a piac mozgását, illetve ennek határása előfordulhat, hogy a piacnyitáskor a deviza árszintje más helyen nyit, mint ahol korábban várható volt. Figyelmeztetjük ügyfeleinket, hogy a fentebb említett mozgások rendkívül nagy kockázatokkal járnak, illetve lehetnek olyan óvintézkedések beiktatva, melyek a nyitott vagy új pozíciók végrehajtásának pontosságát szolgálják.

  1. HARMADIK FÉL ÁLTALI KOCKÁZATOK

(a) FXORO továbbíthat tőkét, melyet az ügyféltől kapott egy harmadik személy részére (pl.:bank) a tőke őrzésének, ellenőrzésének céljából annak érdekében, hogy könnyedén eleget tehessen az ügyfél tanzakciós kérelmeinek illetve, hogy megfelelő fedezetet biztosítson (margin szükséglet) a kereskedési tranzakciók benyújtásához.

(b) A harmadik fél, akihez az FXORO továbbítja a tőkét egy gyűjtőszámlán tárolja a tőkét és nem lehet elkülöníteni az ügyfelek tőkéjétől vagy harmadik fél tőkéjétől. A harmadik fél fizetésképtelensége vagy más hasonló események esetén az FXORO megpróbálja az ügyfél nevében a panaszt benyújtani a harmadik fél számára, azonban figyelembe kell venni annak valószínűségét, hogy a harmadik fél nem lesz képes eleget tenni a ügyfél követelményeinek. FXORO nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az ebből eredő veszteségekért.

(c) FXORO elhelyezheti a tőkét egy olyan letétkezelő által, akinek zálogjogi érdekei lehetnek a tőkét illetően.

(d) Egy bank vagy bróker által, akikkel a cég együttműködik, és érdekeik ellentétesek lehetnek az ügyfél édekeivel.

  1. KOCKÁZATOK KÜLÖNÖSEN A CFD TERMÉKEKKEL TÖRTÉNŐ TRANZAKCIÓK ESETÉN

A CFD egy olyan pénzügyi eszköz, melynek ügylete során mindkét fél adott alaptermék tényleges birtoklása nélkül, az adott eszköz árfolyamváltozására játszva, készpénzes elszámolásban állapodik meg. A CFD kereskedés mindig egy bizonyos letét, fedezeti követelmény (margin) mellett történik, ami lehetővé teszi a befektetett összeg többszörösénél nagyobb megbízások kötését. Ezáltal az alapul szolgáló eszköz ármozgásain elérhető nyereség, veszteség felszorzódik.

A CFD termékek és a mögöttes termékek árai rendkívül volatilisek is lehetnek és ezek eredményezhetnek előre nem látott eseményeket vagy kondíciók változásait, melyek egyikét sem tudja befolyásolni az ügyfél vagy FXORO. Bizonyos piaci kondíciók hatására előfordulhat, hogy az ügyfél megbízása nem hajtódik végre a kívánt áron, és ezzel veszteséget von maga után. A CFD termékek árai befolyásolva vannak a változó kereslet-kínálat viszonyok, kormányzati, mezőgazdasági, kereskedelmi programok és politikák nemzeti és nemzetközi politikák gazdasági események és az adott piacra vonatkozó uralkodó pszichológia jellemzők által.

5. ILLETÉKEK ÉS ADÓK

(a) Felhívjuk ügyfelünk figyelmét arra, hogy bármilyen változása a személyes környezetének, jogszabályoknak vagy bármilyen más faktor, ami befolyásolhatja az ügyfél pénzügyi eszközökkel való kereskedését és az arra vonatkozó adózást, FXORO nem tudja figyelmeztetni az ügyfelet adózási vagy más kötelezettségeket illetően, melyek a kereskedéssel kapcsolatosan lépnek fel. Ez csakis és kizárólag az ügyfél felelőssége.

(b) FXORO erősen ajánlja ügyfeleinek, hogy kövessék figyelemmel és legyenek tisztában a kereskedésekkel járó jutalékokkal és egyéb felszámolásokkal. Abban az esetben, amikor a költségek nem pénzben vannak kifejezve (pl.: spread tágítás) az ügyfélnek lehetősége van magyarázatot kérelmeznie, hogy teljes mértékben értesítve legyen minden felszámolási díjról.

A jelenlegi szabályzatoknak megfelelően, FXORO-nak kötelesség van az ügyfél befektetéseit egy elkülönített bankszámlán tárolnia, külön, más ügyfelek tőkéjétől és az FXORO saját céges tőkéjétől. Az ügyfél értesítve van, hogy ez a biztonsági intézkedés nem biztosít 100%-os biztonságot.

6. TECHNIKAI KOCKÁZATOK

(a) Amikor az ügyfél a tranzakcióit egy elektronikus rendszeren keresztül adja be, az ügyfél ki van téve annak a kockázatnak, hogy a rendszerben hiba adódik (hardver, szoftver (internet/szerver) probléma). A technikai problémák befolyásolhatják az ügyfél tranzakcióit. Előfordulhat, hogy az ügyfél megbízása nem ott hajtódik végre, ahol azt az ügyfél kérte, vagy egyáltalán nem hajtódik végre a pozíció.

(b) Az ügyfél értesítve van, hogy csakis ő a felelős bármilyen pénzügyi veszteségért, ami a technikai, kommunikációs, elektronikus vagy más rendszer hibás működésének következtében alakult ki.

(c) Amikor egy felhatalmazott harmadik félnek van hozzáférése az információkhoz, mint például elektronikus címekhez, elektronikus kommunikációhoz és személyes adatokhoz, FXORO nem vállal felelősséget azért, ha ezen információkat, adatokat továbbítja bármilyen, más fél számára, használva az internetet vagy bármilyen más kommunikációs szolgáltatást, telefont, vagy más elektronikus készülékeket.

(d) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy E-mail által továbbított titkosított adatok nem védettek az illetéktelen hozzáférésektől.

(e) Kifejezetten felhívjuk az ügyfél figyelmét a túlzott üzlet áramlásra, amikor előfordulhat, hogy a túlterhelés miatt az ügyfélnek bonyolulttá válthat csatlakoznia telefonon vagy a kereskedési platformon keresztül.

(f) Az ügyfél tudomásul veszi, hogy sok esetben internet probléma miatt nem tud csatlakozni vagy hozzáférni az FXORO weblapjához és/vagy kereskedési rendszerhez. További befolyásoló tényezők lehetnek a megszakítások, áramszünetek, szoftver vagy hardver meghibásodások vagy internet kapcsolat megszakadás. FXORO nem vállal felelősséget a felettébb említett tényezők által okozott pénzügyi veszteségekért, károkért.

(g) FXORO nem Internet szolgáltató és nem vállal felelősséget és kötelezettséget semmilyen internettel kapcsolatos, közüzemi elektronikus hálózat meghibásodásokért vagy hackertámadásokért.

(h) Az ügyfél figyelmeztetve van arról, hogy amikor elektronikus platformon keresztül kereskedik, akkor tisztában van az esetleges kockázatok fellépéséről, melyek következményei az alábbiak lehetnek:

(i) A számítógép, adatok, beszédkommunikáció használatával kapcsolatosan az ügyfél tisztában van azokkal a kockázatokkal, melyek az alábbi következményeket okozhatják, és amikért FXORO nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget:

7. ÁRCSÚSZÁS

A piaci volatilitás olyan kondíciókat is létrehozhat, melyek során a megbízások teljesülése bonyolulttá válik, mivel az ár pár pippel távolabb is lehet a piac extrém mozgásának köszönhetően. Abban az esetben amikor a kereskedő az általa beadott áron várja a teljesülést, azonban a piac nagy mértékben mozdult, a megbízás a legközelebbi lehető legjobb áron fog teljesülni. Hasonlóképpen, a megnövekedett volumen árcsúszást eredményezhet, amennyiben a likviditás szolgáltató nem rendelkezik azzal a bizonyos kérelmezett árral.

Amikor a stop megbízás aktiválódik, egy "legjobb piaci megbízás"-sá válik, és sajnos nincsen garancia arra, hogy a megadott áron teljesül a megbízás. Ezért, a stop megbízások során találkozhatunk árcsúszásokkal a piaci kondíciók függvényében.

Annak ellenére, hogy FXORO rendkívül szoros és megbízható partnerkapcsolatot épített ki a világ legynagyobb likviditás szolgáltatóival, annak érdekében, hogy az ügyfelek megbízásait megfelelően tudja párosítani, FXORO nem vállal felelősséget, amikor árcsúszás keletkezik volatilis piaci körülmények között vagy amikor spread tágulás tapasztalható illetve, amikor nem kerül árjegyzésre sor.

 

8. KERESKEDÉSI PLATFORM

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyetlen megbízható forrás az árak jegyzéséhez az éles szerver. Az ügyfél figyelmeztetve van, hogy az ügyfélterminálon keresztül kapott jegyzések, nem megbízható információ forrás, mivel a kapcsolat az ügyfélterminál és szerver között megszakadhat, és néhány jegyzés nem jelenik meg az ügyfélterminálon.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amikor az ügyfél lezárja a megbízást elhelyez/módosít/töröl egy ablakot vagy a nyitási/zárási ablakot, instrukciókat, melyek el lettek küldve a szerverhez, nem lehet őket törölni.

9. VIS MAIOR ESEMÉNYEK

Amikor a Vis Maior eseményeknek lehetünk tanúi, az ügyfél tisztában van az esetleges pénzügyi veszteség kockázatával.

Felelősségi Nyilatkozat

"Elolvastam és megértettem a Kockázati Figyelmeztetőt a nemzetközi pénzügyi piac tranzakcióit illetően és ezennel elfogadom és vállalom a fentébb említett kockázatokat, beleértve a cég és/vagy más harmadik fél által elvárt margin követelményeket"