Reglementări


Aparțin Societații de Investiții din Cipru

Autorizație/Licența MCA Intellifunds Limited

MCA INTELIFUNDS LTD, tranzacționand ca " FXORO ", (" FXORO ") este o societate de investiții cipriotă înregistrată ( CIF ) este autorizată și reglementată prin numărul de licență al Comisiei de Valori Mobiliare din Cipru, CySEC : 126/10.
FXORO este obligată să respecte Directiva piețelor europene pentru implementarea instrumentelor financiare in Cipru   ( MiFID ); Legea 2007 din Cipru pentru Servicii și activități de investiții pe piețele reglementate (Legea 144 ( I ) / 2007 ).
FXORO este autorizată să furnizeze urmatoarele servicii de investitii, în conformitate cu Partea Ι din a treia completare a Legii 144 ( Ι ) / 2007):

 1. Recepția și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare.
 2. Executarea ordinelor în numele clienților.

FXORO este autorizată să furnizeze următoarele servicii auxiliare, în conformitate cu Partea ΙI din a treia completare a Legii 144 ( Ι ) / 2007) :

 1. Păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii conexe cum ar fi gestionarea numerarului / garanțiilor.
 2. Servicii de schimb valutar în cazul în care acestea sunt legate de efectuarea de servicii de investiții financiare.

FXORO este autorizată să furnizeze serviciile de investiții menționate mai sus și a serviciilor auxiliare pentru următoarele instrumente financiare, în conformitate cu Partea a III-a din a treia completare a Legii 144 ( Ι ) / 2007:

 1. Opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate referitoare la valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau ale randamentelor sau alte instrumente derivate, indici financiari sau variabile financiare care pot fi decontate fizic sau în numerar.
 2. Opțiuni, contracte futures, swap, contracte forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar la cererea uneia dintre părți ( altfel decât în caz de neplată sau de  reziliere la finalizarea unui eveniment ).
 3. Instrumentele derivate pentru transferul riscului de credit.
 4. contracte financiare pentru diferențe.
 5. Opțiuni, contracte futures, swap, contracte forward și orice alte contracte derivate referitoare la variabile climatice, tarife de transport de marfă, certificate de emisii sau rate ale inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar la alegerea uneia dintre părți ( altfel decât la rezilierea ca urmare a unui faliment sau alt incident ), precum și orice alt contract derivat referitor la active, drepturi, obligații, indici și variabile care nu sunt menționate în vreun fel în prezenta parte si care au caracteristicile unor instrumente financiare derivate, având în vedere ca sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau un MTF, sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă.

FXORO cooperează cu furnizorii de servicii de plată de mai jos:

 1. SafeCharge Limited, autorizată de către Banca Centrală a Ciprului
 2. Powercash21 Limited, autorizată de către Banca Centrală a Ciprului
 3. Optimal Payments Merchant Services Limited , autorizată de Comisia de Supraveghere Financiară din Isle of Man
 4. Skrill Ltd , autorizată de către Autoritatea de conduită financiară din Marea Britanie