Reglementări

Reglementări

Aparțin Societații de Investiții din Cipru

Autorizație/Licența MCA Intellifunds Limited

MCA INTELIFUNDS LTD, tranzacționand ca " FXORO ", (" FXORO ") este o societate de investiții cipriotă înregistrată ( CIF ) este autorizată și reglementată prin numărul de licență al Comisiei de Valori Mobiliare din Cipru, CYSEC:126/10.
FXORO este obligată să respecte Legea 87 (Ι) / 2017 și Directivele UE, în special Directiva privind Instrumentele Financiare 2011/61 / UE (MiFID II)

FXORO este autorizată să furnizeze următoarele servicii de investiții, în conformitate cu partea I din prima anexă a Legii 87 (i) / 2017:

1. Primirea și transmiterea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare.
2. Executarea ordinelor în numele clienților.
3. Gestionarea contului propriu

FXORO este autorizată să furnizeze următoarele servicii auxiliare, în conformitate cu partea a II-a din prima anexă a Legii 87 (i) / 2017:

1. Păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii conexe cum ar fi gestionarea numerarului / garanțiilor.
2. Servicii de schimb valutar în cazul în care acestea sunt legate de efectuarea de servicii de investiții financiare.

FXORO este autorizată să furnizeze următoarele servicii de investiții și servicii auxiliare pentru următoarele Instrumente Financiare, în conformitate cu partea a III-a din prima anexă a Legii 87 (i) / 2017:

(1) Titluri de valoare transferabile;
(2) Instrumente ale pieței monetare;
(3) Unități ale organismelor de plasament colectiv;
(4) Opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward rate și orice alte contracte derivate referitoare la valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau randamente, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indicatori financiari care pot fi decontate fizic sau în numerar;
(5) Opțiuni, contracte futures, swap-uri, forward-uri și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar, la alegerea uneia dintre părți, altele decât din cauza neplată sau a altui tip de reziliere;
(6) Opțiuni, contracte futures, swapuri și orice alt contract derivat referitor la mărfuri care pot fi decontate fizic, cu condiția ca acestea să fie tranzacționate pe o piață reglementată, un MTF sau un OTF, cu excepția produselor energetice tranzacționate pe un OTF să fie soluționat fizic;
(7) Opțiuni, contracte futures, swap-uri, forward-uri și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri, care pot fi decontate fizic și care nu sunt altfel menționate la punctul 6 din și care nu au scopuri comerciale și care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate;
(8) Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
(9) Contracte financiare pentru diferențe;
(10) Opțiunile, contractele futures, swap-urile, contractele forward rate și orice alte contracte derivate referitoare la variabilele climatice, ratele de transport sau rata inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar, a altor părți decât datorită neîndeplinirii obligațiilor sau a altui eveniment de reziliere, precum și orice alte contracte derivate referitoare la active, drepturi, obligații, indici și măsuri care nu sunt altfel menționate în prezenta și care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, dacă, printre altele, ele sunt tranzacționate pe o piață reglementată, OTF sau un MTF;

FXORO cooperează cu furnizorii de servicii de plată de mai jos:

1. SafeCharge Limited, licențiată de Banca Centrală a Ciprului
2. Powercash21 Limited, licențiată de Banca Centrală a Ciprului
3. Servicii Comerciale Europene, licențiată de către Camera Europeană de Comerț
4. Skrill Ltd, licențiată de Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit
5. Neteller, licențiată de către Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit
6. Ecopayz, licențiată de către Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit
7. Entercash, licențiată de către Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta
8. CardPay, licențiată de către Banca Centrală a Ciprului